Song Long Plastic
Song Long Plastic

Sản phẩm trưng bày

Song Long Plastic

Tất cả sản phẩm

Sản phẩm mới

Hiện có 80 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #000000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
        )

    )

)
New

BÁT LOA 8

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #000000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
        )

    )

)
New

BÁT LOA 6

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5006

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5004

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ff51a8
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CONG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #5b90bf
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #c1c1c1
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5005

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #c1c1c1
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT BẦU

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #6abfdd
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ededad
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #8224e3
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT VUÔNG

CHI TIẾT

Dòng SP Ohana

Hiện có 21 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Bat-rac-vuong-2-nap-10L-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-4.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-2.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Gio-giay-vuong-1.jpg
        )

    )

)
New

GIỎ GIẤY VUÔNG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/GHE-TRE-EM-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #ff9b9b
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
        )

    )

)
New

GHẾ TRẺ EM OHANA TO

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/GHE-TRE-EM-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #ff9b9b
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
        )

    )

)
New

GHẾ TRẺ EM OHANA TRUNG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789x.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9790x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789h.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789t.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789h.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789x.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789h.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789x.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789t.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789h.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9789.jpg
        )

    )

)
New

KỆ GÓC OHANA 4T

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787x.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9788x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787h.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787t.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787h.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787x.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787h.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787x.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787t.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787h.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9787.jpg
        )

    )

)
New

KỆ GÓC OHANA 3T

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784x.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9786x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784h.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784t.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784h.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784x.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784h.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784x.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784t.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784h.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784x.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784t.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9784.jpg
        )

    )

)
New

KỆ GÓC OHANA 2T

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Lan-nap-Ohana-1.jpg
        )

    )

)
New

LÀN NẮP OHANA

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #6dd3ff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/Bo-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/Bo-tre-em-Ohana-3-scaled.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9625.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9627.jpg
          [7] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9626.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #318aa0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #b3babf
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
        )

    )

)

BÔ TRẺ EM OHANA

CHI TIẾT

Dòng SP TheNewTop

Hiện có 77 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/720-1.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Lan-Family-trung-5-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Lan-Family-trung-5-01.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Lan-Family-trung-5-01.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lan-Family-trung-1.jpg
        )

    )

)
New

LÀN FAMILY ĐẠI

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #e0e000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/GHE-DAU-CAO-LUCKY-FINAL-720.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3-01.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #000000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-3-01.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Ghe-dau-cao-Lucky-2.jpg
        )

    )

)
New

GHẾ ĐẨU CAO LUCKY

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #6bbce5
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/Gio-xep-da-nang-6-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9858.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9859.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9855.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9857.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9856.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9855.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9857.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9856.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9858.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ff49b6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9857.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9856.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9858.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9855.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9856.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9858.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9855.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9857.jpg
        )

    )

)
New

GIỎ XẾP ĐA NĂNG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #2a478c
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Coc-kieu-4048-1-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9821.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9823.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9825.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9824.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9822.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9823.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9825.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9824.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9822.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9821.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9825.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9824.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9822.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9821.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9823.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9824.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9822.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9821.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9823.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9825.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9822.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9821.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9823.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9825.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_9824.jpg
        )

    )

)
New

CỐC KIỂU

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-4.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-3.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-to-1.jpg
        )

    )

)
New

GIỎ SAO CHỮ NHẬT TO

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-4.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-3.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/04/Gio-sao-CN-trung-1.jpg
        )

    )

)
New

GIỎ SAO CHỮ NHẬT TRUNG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-4.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-3.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-5.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-vuong-nho-1.jpg
        )

    )

)
New

HỘP GIẤY NẮP TRE VUÔNG NHỎ

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #97d8d6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-3.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-2.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #751818
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Hop-giay-nap-tre-to-4.jpg
        )

    )

)
New

HỘP GIẤY NẮP TRE TO

CHI TIẾT

Sản phẩm gia dụng

Hiện có 945 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #000000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-8-4.jpg
        )

    )

)
New

BÁT LOA 8

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #000000
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Bat-loa-6-4.jpg
        )

    )

)
New

BÁT LOA 6

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5006-5.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5006

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5004-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5004

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ff51a8
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-cong-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CONG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #5b90bf
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #c1c1c1
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-co-tay-2.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT CÓ TAY 5005

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #c1c1c1
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-bau-1-1.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT BẦU

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #6abfdd
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ededad
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #8224e3
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/11/Ban-chai-giat-vuong-3.jpg
        )

    )

)
New

BÀN CHẢI GIẶT VUÔNG

CHI TIẾT

Sản phẩm trẻ em

Hiện có 45 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/GHE-TRE-EM-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #ff9b9b
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-3.jpg
        )

    )

)
New

GHẾ TRẺ EM OHANA TO

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/GHE-TRE-EM-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-to-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #ff9b9b
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/08/Ghe-tre-em-Ohana-trung-3.jpg
        )

    )

)
New

GHẾ TRẺ EM OHANA TRUNG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #6dd3ff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/Bo-OHANA.mp4
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/Bo-tre-em-Ohana-3-scaled.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9625.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9627.jpg
          [7] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9626.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #318aa0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #b3babf
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9622.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9623.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9624.jpg
        )

    )

)

BÔ TRẺ EM OHANA

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-01.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-3.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-1.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-6.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-4.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-5.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/01/Khay-an-tre-em-2.jpg
        )

    )

)

KHAY ĂN TRẺ EM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #37c2e5
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25752.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25751.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-2575.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25753.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25754.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #bcbcbc
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25751.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-2575.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25752.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffbae1
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-2575.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25752.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/ghe-an-da-nang-tre-em-25751.jpg
        )

    )

)

GHẾ ĂN ĐA NĂNG TRẺ EM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25984_thumbcr_695x695.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25981_thumbcr_695x695.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25983_thumbcr_200x200.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-2598_thumbcr_695x695.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25982_thumbcr_695x695.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #87ddcc
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25981_thumbcr_695x695.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25983_thumbcr_200x200.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-2598_thumbcr_695x695.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25982_thumbcr_695x695.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25984_thumbcr_695x695.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/Ghe-an-tre-em-25983.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-2598_thumbcr_695x695.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25982_thumbcr_695x695.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25984_thumbcr_695x695.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25981_thumbcr_695x695.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-2598_thumbcr_695x695.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25982_thumbcr_695x695.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25984_thumbcr_695x695.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25981_thumbcr_695x695.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25983_thumbcr_200x200.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #ff49b6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25982_thumbcr_695x695.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25984_thumbcr_695x695.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25981_thumbcr_695x695.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-25983_thumbcr_200x200.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2021/12/uploaded-San-pham-tre-em-Ghe-an_Ghe-an-tre-em-2598_thumbcr_695x695.jpg
        )

    )

)

GHẾ ĂN TRẺ EM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-7.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-8.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-8.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #ddc9a6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-8.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-7.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #ff49b6
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-7.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/03/Chau-tam-TE-Ohana-8.jpg
        )

    )

)

CHẬU TẮM OHANA

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #c2e8d4
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-2.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #c68c73
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/02/Xe-tap-di-Ohana-5.jpg
        )

    )

)

XE TẬP ĐI OHANA

CHI TIẾT

Sản phẩm công nghiệp

Hiện có 35 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-1-01-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Thung-cong-nghiep-dai-3.jpg
        )

    )

)
New

THÙNG CÔNG NGHIỆP ĐẠI

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #0031ad
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-5.jpg
          [5] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-4.jpg
          [6] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-6.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-6.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-3.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-5.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-7.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Song-ke-to-4.jpg
        )

    )

)
New

SÓNG KẺ TO

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1be5de
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-1-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-6.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-6.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-6.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-2.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-6.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-65L-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-5.jpg
        )

    )

)
New

THÙNG ĐỰNG ĐỒ 65L

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1be5de
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L1-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-8.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-4.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-8.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-8.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L2.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-8.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-32L2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-4.jpg
        )

    )

)
New

THÙNG ĐỰNG ĐỒ 32L

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #1be5de
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-1-01.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-7.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-7.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #bcd3c0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-7.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-2.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #dd8787
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-7.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-16L-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/06/Thung-dung-do-1.jpg
        )

    )

)
New

THÙNG ĐỰNG ĐỒ 16L

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-26-3.jpg
        )

    )

)
New

SÓNG GẤP ĐẶC 26

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-4.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-dac-21-3.jpg
        )

    )

)
New

SÓNG GẤP ĐẶC 21

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-5.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-3.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-4.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #3cafe0
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-5.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-4.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-1.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #0300c9
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-4.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-1.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-2.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-5.jpg
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-4.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-2.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-5.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-3.jpg
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [color_picker] => #eeee22
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-5.jpg
          [3] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-3.jpg
          [4] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/02/Song-gap-22-4.jpg
        )

    )

)
New

SÓNG GẤP 22

CHI TIẾT

Sản phẩm PET

Hiện có 49 sản phẩm

XEM TẤT CẢ
Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-2.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-1.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/10/Lo-keo-vuong-5kg-3.jpg
        )

    )

)
New

KEO VUÔNG 5KG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9872.jpg
        )

    )

)
New

KEO TRƠN 1000 NẮP NHÔM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9868.jpg
        )

    )

)
New

KEO TRƠN 750 NẮP NHÔM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9873.jpg
        )

    )

)
New

KEO TRƠN 500 NẮP NHÔM

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG_9682.jpg
        )

    )

)

CHAI HỒ LÔ 800ML

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #ffffff
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/12/Chai-ho-lo-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/12/Chai-ho-lo-1.jpg
        )

    )

)

CHAI HỒ LÔ

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-3.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-2.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-10-1.jpg
        )

    )

)

KEO VUÔNG 10 KG

CHI TIẾT

Array
(
  [0] => Array
    (
      [color_picker] => #dd3333
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-3.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-2.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-1.jpg
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [color_picker] => #1e73be
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-2.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-1.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-3.jpg
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [color_picker] => #81d742
      [image] => Array
        (
          [0] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-1.jpg
          [1] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-3.jpg
          [2] => https://songlongplastic.com/wp-content/uploads/2022/07/Keo-w-7-2.jpg
        )

    )

)

KEO VUÔNG 7 KG

CHI TIẾT