Song Long Plastic

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÌNH PET 2GL; 5GL

Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Bình PET 2GL-5GL
Xem chi tiết

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CHAI PET 0.35L; 0.5L; 1.5L; 1.0L

  Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Chai PET 0.35L; 0.5L; 1.5L; 1.0L
Xem chi tiết
25/08/2022 | 11:02
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VÒI BÌNH
Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Vòi Bình (màu xanh)
Xem chi tiết
25/08/2022 | 11:01
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NẮP BÌNH 5GL
Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Nắp Bình 5 GL (màu xanh)
Xem chi tiết
25/08/2022 | 11:00
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NẮP BÌNH 2GL
Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Nắp Bình 2 GL (màu xanh)
Xem chi tiết
25/08/2022 | 10:59
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NẮP CHAI
Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới: Nắp Chai (màu xanh, trắng, vàng)
Xem chi tiết