Song Long Plastic
Song Long Plastic

CULTURE

In order to survive and develop in all aspects, always focus on building a suitable and adequate corporate culture and implement it seriously.

  • Enthusiasm
  • Progressive
  • Downright
  • Responsible
  • Prestigious
  • Active
Song Long Plastic

TECHNOLOGY

Always focus on research and application of technology to products and production activities

Automation

Standard ingredients

High productivity

Message from CEO

“After 25 years of development, everyone has known Song Long Plastic brand.

We have been developing products that can go deeper into a wider range of customers, smarter and more functional products.

People are the most important factor, the most important factor to develop.”

CEO Nguyen Duy An
Song Long Plastic

Certificate

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH PHI THỰC PHẨM

Ngày 24/04/2019 Song Long đã vinh dự nhận giải thưởng “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”. Đây chính là động lực để Công ty không ngừng nỗ lực phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2020 NGÀNH NHỰA GIA DỤNG

Vào năm 2020 Song Long rất vinh dự được cấp chứng nhận của Hội doanh nghiệp Việt Nam là cam kết rõ ràng nhất và mạnh mẽ nhất của chúng tôi với khách hàng của mình về sản phẩm đồ nhựa gia dụng của công ty nói riêng và các sản phẩm khác nói chung.

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH PHI THỰC PHẨM

Ngày 24/04/2019 Song Long đã vinh dự nhận giải thưởng “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”. Đây chính là động lực để Công ty không ngừng nỗ lực phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.