Song Long Plastic
Trang chủ Tin tức Tiệc tổng kết kinh doanh năm 2018 khu vực phía Nam miền Trung công ty TNHH Song Long

Tiệc tổng kết kinh doanh năm 2018 khu vực phía Nam miền Trung công ty TNHH Song Long

16.10.2021

Tiếp nối chuỗi sự kiện tổng kết kinh doanh năm 2018 – Công ty nhựa Song Long đã tiến hành buổi tổng kết kinh doanh khu vực Nam Miền Trung tại thành phố biển Đà Nẵng

 

 

Tiếp nối chuỗi sự kiện tổng kết kinh doanh năm 2018 – Công ty nhựa Song Long đã tiến hành buổi tổng kết kinh doanh khu vực Nam Miền Trung tại thành phố biển Đà Nẵng
Cô Nguyễn Minh Trang – Trưởng Phòng Marketing và Quan Hệ Khách Hàng đã lên phát biểu thẳng thắn chia sẻ những điểm tốt và chưa tốt của công tác bán hàng trong năm vừa qua.
Cùng với đó, cô Trang đã đưa ra những đánh giá rất sâu sắc và cũng trình bày với các Đại lý và Nhà Phân Phối về chính sách hỗ trợ bán hàng của Phòng Marketing trong thời gian tới đối với các Đại Lý và Nhà Phân Phối.

Tiếp nối chuỗi sự kiện tổng kết kinh doanh năm 2018 – Công ty nhựa Song Long đã tiến hành buổi tổng kết kinh doanh khu vực Nam Miền Trung tại thành phố biển Đà Nẵng
Cô Nguyễn Minh Trang – Trưởng Phòng Marketing và Quan Hệ Khách Hàng đã lên phát biểu thẳng thắn chia sẻ những điểm tốt và chưa tốt của công tác bán hàng trong năm vừa qua.
Cùng với đó, cô Trang đã đưa ra những đánh giá rất sâu sắc và cũng trình bày với các Đại lý và Nhà Phân Phối về chính sách hỗ trợ bán hàng của Phòng Marketing trong thời gian tới đối với các Đại Lý và Nhà Phân Phối.