Hotline: 0221 3941643
Fax: 0221 3941642

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Chúng tôi có mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, các nhà phân phối, đại lý và hệ thống nhà kho trên toàn quốc.
Có đủ năng lực cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng trên 35.000 tấn mỗi năm.
Khách hàng sẽ dễ dàng nhận thấy ở bất kỳ một điểm bán hàng hay một siêu thị nào tại Việt Nam, hầu hết
các mặt hàng đồ nhựa trên giá đều được sản xuất từ Công ty TNHH Song Long.